فن ورود به بازار کار را با فرزانگان بیاموزید!
08733226690
0
محتوای آموزش جالب کامپیوتر
فاقد تصویر شاخص

حجم از دست رفته فلش مموری را بازگردانی کنید

حجم از دست رفته فلش مموری را بازگردانی کنید. شما می توانید بخشی از فلش مموری که دیگر قادر به استفاده از آن نیستید را توسط ترفندی در ویندوز بازیابی کنید و مانند روز اول از آن استفاده کنید. فلش مموری ها ...
فاقد تصویر شاخص

سرعت کامپیوتر خود را افزایش دهید