فن ورود به بازار کار را با فرزانگان بیاموزید!
08733226690
0
محتوای آموزش های کوتاه
ofjil1kdqeki

استفاده از میانبرهای صفحه کلید کامپیوتر

استفاده از میانبرهای صفحه کلید کامپیوتر کلیدهای D + Windows برای نمایش دسکتاپ. کلیدهای E + Windows برای باز شدن پنجره Computer. کلیدهای C + CTRL برای کپی آنچه که انتخاب شده. کلیدهای V + CTRL برای جایگذاری آنچه که ...