فن ورود به بازار کار را با فرزانگان بیاموزید!
08733226690
0
محتوای تمیز کردن فن لپ تاپ
Cleaning-the-laptop-fan

تمیز کردن فن لپ تاپ

لپ‌تاپ هم مثل بقیه وسایل ممکن است کثیف شوند و گرد‌و‌غبار روی آنها بنشیند. این گرد‌و‌غبار گاهی مانع درست کار کردن لپ‌تاپ و خنک نشدن آن می‌شود. گرمایی که درست کار نکردن فن ایجاد می‌کند، به قطعات سخت‌افزاری سیستم آسیب ...