فن ورود به بازار کار را با فرزانگان بیاموزید!
08733226690
0
محتوای سیستم عامل کاربران MS
technician_ms

دوره سیستم عامل کاربران MS

مختصری درباره این دوره ی تخصصی شبکه و امنیت دوره تکنسین پشتیبان سیستم عامل کاربران ms : کسی است که توانایی شناخت مفاهیم اصلی و اساسی برای Supporting Users و توانایی Installation برای موارد مورد نظر و توانایی برنامه ریزی ...