فن ورود به بازار کار را با فرزانگان بیاموزید!
08733226690
0
محتوای ویندوز 7

۱۸ قابلیت جالب ویندوز ۷

1. لرزاندن پنجره‏ها فرض کنید چندین پنجره مختلف را به طور همزمان در محیط ویندوز باز کرده‏اید. در نسخه‏های پیشین ویندوز برای اینکه این پنجره‏ها را ببندید، ناچار بودید تک تک پنجره‏ها Close یا Minimize کنید. اما با استفاده از ...