فن ورود به بازار کار را با فرزانگان بیاموزید!
08733226690
0
محتوای پاکسازی کامپیوتر

بهترین روش ویروس کشی کامپیوتر (و لپتاپ)

بهترین روش ویروس کشی کامپیوتر و لپ تاپ   بد افزار چیست؟ نرم افزار مخرب یا «بد افزار» به اصطلاح یک چتر یا پوشش است که هر برنامه یا کد مخربی را توصیف می کند که به سیستم آسیب می ...