فن ورود به بازار کار را با فرزانگان بیاموزید!
08733226690
0

اصطلاحات حسابداری

لغات تخصصی حسابداری به انگلیسی

در ادامه لیستی از لغات تخصصی حسابداری به انگلیسی در اختیار شما قرار می گیرد. برای هر اصطلاح تعریف جامع تری نیز وجود دارد که لینک آن مقاله مرتبط نیز قرار داده شده است.

حساب ( Account )

حساب به انگلیسی یعنی Account، و جزئی ‌ترین تغییرات به وجود آمده در یک دارایی مشخص، یک بدهی مشخص و یا سرمایه در طول یک دوره، در حساب منعکس می ‌شود.

حسابداری ( Accounting )

حسابداری به انگلیسی یعنی Accounting اما حسابداری یعنی چه؟

در واقع حسابداری یک سیستم جمع آوری اطلاعاتی مالی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم به مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و … کمک می کند تا بتوانند نسبت به مسائل اقتصادی مربوط به یک تجارت و کسب و کار، بهتر تصمیم بگیرند. .

اصول حسابداری (Accounting Principles)

اصول حسابداری در انگلیسی به Accounting Principles ترجمه می شود.

بطور خلاصه مبانی، قواعد و رهنمودهای حاکم بر اندازه گیری، طبقه بندی و گزارش نتایج و معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه را اصول حسابداری  می نامند. در واقع اصول حسابداری نقش دستور العملی اجرایِ روشن‌ و مشخصی‌ را برای ثبت و گزارش گری مالی بر عهده دارد.

اصول پذیرفته شده حسابداری ( Generally Accepted Accounting Principles )

اصول پذیرفته شده حسابداری به انگلیسی Generally Accepted Accounting Principles ترجمه می شود.

رهنمون ‌های حسابداری که به وسیله هیات استانداردهای حسابداری مالی تدوین می‌شوند و نحوه گزارشگری مالی را به حسابدارن توصیه می‌کنند.

معادله حسابداری ( Accounting equation )

معادله حسابداری به انگلیسی یعنی Accounting equation . اما معادله حسابداری کدام است؟

در واقع معادله حسابداری چهارچوب و استخوان ‌بندی عملیات حسابداری است و می‌توان گفت اولین حرف از حروف الفبای حسابداری است که می‌بایست هر حسابدار فرابگیرد. معادله اساسی حسابداری برابر است با: دارایی=بدهی + سرمایه 

دارایی ( Asset )

دارایی حسابداری در انگلیسی به معنی Asset است. در اصطلاحات حسابداری منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد، شرکت ها یا دولت‌ها، مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند و انتظار دارند آن منابع در آینده منافعی را برای آنها ایجاد کند دارایی گفته می‌شود. ب

دارایی ثابت ( fixed assets )

دارایی ثابت به انگلیسی یعنی fixed assets.

ین دارایی ها از نظر اینکه ماهیت ثابتی دارند قابلیت تبدیل به وجه نقد را ندارند و برای فروش دارایی‌های ثابت نیاز به طی شدن روال عادی و گذشت زمان طولانی مدت دارند. مثل :

  • زمین ساختمان
  • ماشین آلات کارخانه
  • تجهیزات موجود

در اصطلاح حسابداری از دارایی های ثابت به عنوان هایی مانند دارایی غیر جاری، دارایی بلند و دارایی سخت یاد می شود.

دارایی بلندمدت ( long-term assets )

دارایی بلندمدت به انگلیسی long-term assets و در اصطلاح حسابداری به هر دارایی به جز دارایی ‌های جاری گفته می شود.

ارزش دفتری یک دارایی ثابت ( Book Value of fixed assets )

ارزش دفتری یک دارایی ثابت به انگلیسی یعنی Book Value of fixed assets و ارزش یا بهای خالص یک دارایی است که در ترازنامه‌ شرکت ثبت می ‌شود و از طریق کم کردن هرگونه هزینه‌ استهلاک انباشته از قیمت خرید یا بهای تاریخی یک دارایی محاسبه می‌شود.

در حقیقت، ارزش دفتری معیاری کلیدی است که سرمایه گذاران برای اندازه ‌گیری ارزش سهام از آن استفاده می‌کنند.

نسبت جاری ( Current ratio )

دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی ‌های جاری. این نسبت قدرت پرداخت بدهی ‌های جاری از محل دارایی ‌های جاری را بیان می ‌کند.

سرمایه ( Capital )

سرمایه در انگلیسی به معنی Capital است. در اصطلاحات حسابداری ادعای مالک یک واحد تجاری نسبت به دارایی ‌های آن واحد را سرمایه می گویند.

بدهی ( Liability )

بدهی در انگلیسی یعنی Liability و در اصطلاح حسابداری به معنی تعهدات مالی که است که شرکت باید به افراد یا سازمان‌ها پرداخت کند.

نسبت بدهی ( Debt Ratio )

نسبت کل بدهی ‌ها به کل دارایی ‌ها را نسبت بدهی گویند. این نسبت بیانگر آن بخش از دارایی ‌ها است که از طریق بدهی تامین شده است.

بدهی بلند مدت ( Long-term debt )

بدهی بلند مدت به انگلیسی Long-term debt و در اصطلاحات حسابداری شامل وام ها و تعهدات مالی است که بیش از یک سال به طول می‌انجامند.

بدهی بلند مدت برای یک شرکت می ‌تواند شامل هر تعهد مالی یا اجاره‌ ای باشد که بعد از یک دوره ۱۲ ماهه مهلتشان سر می ‌رسد. بدهی بلندمدت می ‌تواند برای دولت‌ها هم قابل ‌اعمال است، به عبارتی کشورها هم می ‌توانند بدهی بلند مدت داشته باشند.

هزینه ( Expense )

هزینه به انگلیسی یعنی Expense.

در واقع هزینه به معنای بهای اشیا خدماتی است که برای تحصیل درآمد مورد نیاز می باشد به عنوان مثال هزینه حقوق کارمندان و هزینه های قبوض آب و برق و تلفن ، هزینه استهلاک ساختمان و غیره همگی بخشی از هزینه های یک شرکت می باشند..

هزینه معوق ( deferred expenses )

هزینه معوق به انگلیسی یعنی deferred expenses.

معمولا در طول دوره مالی هزینه هایی تحمیل می شوند ولی وجوه آن ها پرداخت نمی شود که می تواند به دلیل آنکه مبلغ آن ها دقیقا مشخص نیست باشد. ولی اگر فرض تعهدی و اصل تطابق هزینه ها با درآمدها را به یاد داشته باشید برای رعایت این اصول باید بدانید که این گونه هزینه ها باید در حساب ها شناسایی و مبالغ ان ها برآورده شود.

هزینه های معوق به عنوان یک نوع بدهی شناسایی می شوند و ماهیت بستانکار دارند.

پیش پرداخت هزینه ‌ها ( Prepaid expenses )

پیش پرداخت هزینه ‌ها به انگلیسی یعنی Prepaid expenses.

در اصطلاحات حسابداری کلمه پیش پرداخت به این معناست که ما پولی را قبل از دریافت کالا و خدمات به کسی پرداخت می کنیم. بنابراین برای اصلاح پیش پرداخت های هزینه، ز آنجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پیش پرداخت ثبت شده اند تا پایان سال مالی به هزینه تبدیل شوند، در پایان هر دوره مالی باید بابت این قسمت از پیش پرداخت ها که به زینه تبدیل شده اند اصطلاحات لازم در حساب ها به عمل آید. بدین منظور باید حساب هزینه مربوطه را بدهکار و حساب پیش پرداخت را بستانکار نماییم.

هزینه مطالبات سوخت شده (Bad debt expense)

هزینه مطالبات سوخت شده به انگلیسی یعنی Bad debt expense.

هزینه مطالبات سوخت شده Bad debt expense یکی از اقلام صورت ‌های مالی سود و زیان هزینه مطالبات سوخت شده است که بیانگر مبلغ دریافت نشده یا غیر قابل دریافت (غیر قابل وصول) از سری اقلام دریافتنی‌ ها است که معمولا در بازه زمانی خاصی بیان می ‌‌شود.

هزینه تهی شدن منابع طبیعی

بخشی از بهای تمام شده یک منبع طبیعی که در یک دوره معین کاهش یافته است. هزینه تهی شدن منابع طبیعی نظیر استهلاک در روش میزان تولید محاسبه می‌شود.

هزینه سرمایه ‌ای ( Capital Expenditure )

هزینه سرمایه ‌ای به انگلیسی یعنی Capital Expenditure و در اصطلاح حسابداری به معنی هزینه‌هایی است که برای ایجاد سود در آینده صرف می‌شوند.

هزینه سرمایه‌ای صرف خرید دارایی ‌های ثابت و مولد جدید یا افزودن ارزش داراییهای ثابت و مولد موجود می‌ گردد. عمر مفید این داراییها باید بیش از میزان باقیمانده از سال مالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است.

خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات و داراییهای ثابت و درازمدت از نمونه هزینه ‌های سرمایه‌ای هستند.

سایر هزینه ‌ها ( Other expenses )

سایر هزینه‌ ها در انگلیسی به Other expenses ترجمه می شود.

هزینه ‌هایی که خارج از فعالیت‌ های اصلی یک واحد تجاری هستند، نظیر زیان فروش یک دارایی ثابت.

مخارج جاری یا مخارج درآمدی

مخارجی که باعث نگهداری یک دارایی در شرایط موجود خود می‌ شود و یا دارایی را در شرایط کاری خوبی حفظ می‌کند. مخارج جاری که هزینه می‌شوند باید با درآمد مطابقت داده شوند.

خرید خالص ( net purchase )

خرید خالص به انگلیسی net purchase و در اصطلاح های و فرمول حسابداری به خرید منهای تخفیفات خرید و برگشتی ‌های خرید و تخفیفات گفته می شود.

فروش خالص ( net sales )

فروش خالص به انگلیسی یعنی net sales و در اصطلاح درآمد فروش منهای تخفیفات فروش و برگشتی ‌های فروش و تخفیفات است.

درآمد ( Income )

درآمد به انگلیسی یعنی Income.

درآمد پولی است که یک فرد یا یک شرکت در بازه زمانی مشخص از محل کالاها یا خدماتی که برای دیگران فراهم کرده یا سرمایه گذاری‌هایی که داشته است، به دست می‌آورد. معمولاً درآمـد برای تأمین مخارج روزانه مصرف می‌شود. درآمـد از طریق ضرب قیمت فروش کالاها و خدمات در تعداد واحدها یا مقدار فروخته شده محاسبه می‌گردد.

پیش دریافت درآمد

پیش دریافت درآمد به انگلیسی یعنی و به یک بدهی گفته می شود که که در هنگام دریافت وجه از مشتریان به وجود می آید و باعث می‌شود که گیرنده وجه تعهد نماید که در آینده کالا و یا خدماتی را ارائه کند. به پیش دریافت درآمد، درآمد انتقالی نیز گفته می‌شود.

درآمد فروش

درآمد فروش به انگلیسی یعنی و به مبلغی که یک واحد بازرگانی از فروش کالای خود قبل از کسر هزینه‌ها به دست می‌آورد گفته می شود.

به درآمد فروش گاهی اوقات فروش نیز گفته می‌شود.

تخفیفات فروش ( Sales Discounts )

تخفیفات فروش به انگلیسی یعنی sale discounts و در اصطلاح کاهش در مبلغ دریافتنی از یک مشتری بابت پرداخت سریع بدهی که از سوی فروشنده به عنوان انگیزه‌ای برای سرعت در پرداخت به مشتری اعطا می‌شود. یک حساب متقابل برای درآمد فروش.

برگشتی ‌های فروش و تخفیفات

کاهش در حساب‌های دریافتنی یک مشتری بابت برگشت کالا و یا جبران خسارت وارده ناشی از کالای معیوب. یک حساب متقابل برای درآمد فروش.

درآمد عمومی

درآمد عمومی به انگلیسی یعنی

درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌ های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می ‌شود.

سایر درآمدها ( Other income )

سایر درآمدها به انگلیسی یعنی Other income.

درآمدی که مربوط به خارج از فعالیت ‌های اصلی یک واحد تجاری است، نظیر سود حاصل از فروش یک دارایی ثابت.

اصل شناسایی درآمد ( The revenue recognition principle )

اصل شناسایی درآمد به انگلیسی یعنی The revenue recognition principle و یکی از اصول حسابداری است.

طبق اصل تحقق درآمد  ( Revenue principle ) درآمد هنگامی که کسب می شود باید ثبت گردد، و نه قبل از آن.

بر اساس اصل درآمد، باید سه شرط زیر برای ثبت درآمد محقق شود:

  • عملیات مربوط به تحصیل درآمد تکمیل شده باشد.
  • مبلغ درآمد به طور معقول و مطمئن قابل اندازه گیری باشد.
  • قابلیت وصول آن به طور معقول، مطمئن باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر وارد مقاله اصول حسابداری شوید.

اصل تطابق هزینه با درآمد ( matching principle )

بر اساس اصل مقابله هزینه ها و درآمد ها و یا همان اصل تطابق ( matching principle )، هزینه ‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله اصول حسابداری چیست خوانده شود.

نقدینگی ( Liquidity )

نقدینگی به انگلیسی یعنی Liquidity و به صورت کلی به دارایی ‌های نقدی شما اشاره می ‌کند. اسکناس ‌هایی که برای خرید مایحتاج، روزانه با خود حمل می‌ کنیم نقدترین دارایی‌ های ما هستند.

هرچه بتوان سریع ‌تر دارایی را بدون بوجود آوردن تغییر بسیاری در ارزش آن، به پول نقد تبدیل کرد، نقدینگی آن بیشتر است. برای مثال شما به راحتی می ‌توانید پول ‌های نگهداری شده در حساب سپرده خود را به اسکناس تبدیل کرده و خرج کنید اما نمی ‌توانید واحد آپارتمانی خود را به همین سهولت به پول نقد تبدیل کنید.

بستانکار ( Creditor )

بستانکار به انگلیسی یعنی Creditor.

در اصطلاحات حسابداری، بستانکار یا به عبارتی دائن و طلب‌کار، کسی است که حقی بر گردن دیگری (بدهکار یا مدیون) دارد.

بدهکار ( debtor )

بدهکار به انگلیسی یعنی debtor.

بدهکار یا مدیون به شخصی حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که دینی یا دیونی به نفع شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بر عهده او است؛. بنابراین و وی موظف به پرداخت آن دین یا دیون است.

طلبکار

فرد یا واحد تجاری که بدهکار در آینده وجهی را به او پرداخت خواهد کرد.

بدهی احتمالی

یک بدهی بالقوه که هنوز قطعیت نیافته و در آینده در صورت وقوع رویدادی بالقوه به یک بدهی قطعی تبدیل خواهد شد.

سود ناویژه ( Gross profit )

سود ناویژه به انگلیسی یعنی Gross profit.

سود ناویژه یا سود ناخالص وقتی به دست میاد که قیمت تمام شده کالای فروش رفته رو از فروش کالا کم کنیم.

در واقع سود ناویژه (سود ناخالص) = مبلغ حاصل از فروش کالا ــ قیمت تمام شده کالای فروش رفته .

سود ویژه

سود ویژه به انگلیسی یعنی

سود ویژه یا سود خالص وقتی به دست میاد که از سود ناوِیژه یا ناخالص ، هزینه های مختلف اداری و سایر هزینه های مالی رو ازش کسر کنیم.

در واقع سود ویژه (سود خالص)= سود ناویژه (سود ناخالص) ـــ {هزینه های مختلف اداری ، فروش و تبلیغات و نیز مالیات ها و سایر هزینه های مالی}.

سود عملیاتی ( Operating Profit )

سود عملیاتی به انگلیسی یعنی Operating Profit.

سود عملیاتی نشان ‌دهنده‌ باقیمانده‌ سود بعد از محاسبه‌ تمام هزینه‌ های عملیاتی مربوط به واحد تجاری است. علاوه بر بهای تمام‌شده‌ کالای فروش رفته، هزینه‌ های اداری، عمومی و هزینه‌ هایی نظیر اجاره و بیمه، حمل‌ و نقل و کرایه در محاسبه‌ سود عملیاتی در نظر گرفته می ‌شوند.

سود غیر عملیاتی

سود غیرعملیاتی ناشی از فعالیت‌ های غیر مرتبط با موضوع اصلی شرکت است. معمولاً سود غیر عملیاتی مربوط به سود حاصل از فروش دارایی ‌های غیرمنقول، سود حاصل از سرمایه‌ گذاری‌ها و سهام، سود حاصل از اوراق مشارکت و… می‌باشد که ممکن است بخشی از آن غیر مستمر باشند.

سود نگهداری موجودی کالا

اختلاف بین سود ناویژه در روش فایفو و سود ناویژه در روش لایفو.

زیان ویژه ( Net loss )

زیان ویژه به انگلیسی یعنی Net loss.

مازاد هزینه‌ها بر درآمدها را در اصطلاح حسابداری زیان ویژه می نامند. گاهی اوقات زیان ویژه را زیان خالص نیز می ‌نامند.

دوره مالی ( Financial period )

دوره مالی به انگلیسی یعنی Financial period و در اصطلاح حسابداری با هدف بررسی وضعیت واحد های تجاری از نظر میزان سود یا زیان حاصل از فعالیت های آنها، مدت فعالیت واحد های تجاری را به دوره های کوتاه مدت تقسیم می کنند که هر کدام از این دوره ها، دوره مالی نامیده می شود.

درنتیجه دوره مالی با هدف تعیین وضعیت واحدها از نظر مالی در پایان دوره های مشخص تعریف شده است.

سال مالی ( Financial year )

سال مالی به انگلیسی Financial year و در اصطلاحات حسابداری به دوره مالی که مدت آن یک سال باشد گفته می شود.

حسابداری مالی ( Financial accounting )

حسابداری مالی به انگلیسی Financial accounting، نام علمی است که در آن دیتا های مربوط به فعالیت های مالی ثبات و گزارش می ‌شود. البته این ثبت و گزارش همراه با تجزیه و تفسیر و تحلیل، دسته بندی، خلاصه کردن و نتیجه گیری نیز خواهد بود. این دانش به ما کمک می‌کند که نتیجه فعالیت های مالی را پردازش کرده و به همین علت است که به آن زبان تجارت گفته می‌ شود.

 

صورت ‌های مالی ( financial statements )

صورت‌ های مالی به انگلیسی یعنی financial statements

صورت مالی یک گزارش درون ‌سازمانی یا برون ‌سازمانی است که توسط شرکت‌ های خصوصی یا نیمه ‌خصوصی ارائه می‌شود که دربردارنده جزئیات فعالیت اقتصادی سازمان یا واحد اقتصادی مانند سود و زیان، هزینه‌ها، حقوق صاحبان سهام و از این دست می ‌باشد. صورت مالی دارای انواعی است کق ما توانید در مقاله در مورد آن مطالعه کنید.

صورت گردش وجوه نقد ( cash flow statement )

صورت گردش وجوه نقد در انگلیسی یعنی cash flow statement و تغییرات وجه نقد یا همان پول را نمایش می ­دهد و فعالیت ­های کسب و کار یک شرکت را به خوبی منعکس می ­سازد.

 

صورت سود و زیان یک مرحله ‌‌ای

شکلی از صورت سود و زیان که دارای دو بخش است. در بخش اول درآمد ها قرار دارند و در بخش دوم تمامی هزینه‌ ها با هم جمع و از جمع درآمد ها کسر می ‌شوند.

صورت سود و زیان ( Income statement )

صورت سود و زیان به انگلیسی یعنی Income statement.

صورت سود و زیان در اصطلاحات حسابداری یعنی گزارشی از خلاصه هزینه ها و درآمد های بدست آمده از طریق فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی و همچنین سود و زیان خالص به وجود آمده در طول یک دوره مالی.

برای بدست آوردن سود و زیان ناخالص واحد اقتصادی، مقدار هزینه های غیر عملیاتی از مقدار فروش کم می شود و عدد بدست آمده سود یا زیان شرکت در دوره مورد نظر را نمایش می دهد.

خلاصه حساب سود و زیان

حساب خلاصه سود و زیان حساب موقتی است که مانده سایر حساب‎های موقت به آن بسته می‎شود و مانده نهایی آن نشان دهنده سود یا زیان شرکت در طی یک دوره مالی است.

حساب پرداختنی ( Account payable )

حساب پرداختنی به انگلیسی یعنی Account payable. این حساب های به حساب هایی گفته می شود که به بدهی ها ناشی از خرید کالا و خدمات اشاره دارد و یکی از شکل های رایج بدهی جاری در ترازنامه است.

حساب دریافتنی ( Account receivable )

حساب دریافتنی به انگلیسی یعنی Account receivable و به مفهموم طلب از مشتریان است. این حساب به واسطه نماینده فروش مواد یا ارائه خدمات به ‌طور نسیه ایجاد می شود و رسمیتش از سند دریافتنی کمتر است. حسابد دریافتنی در واقع مطالبات واحد تجاری از بدهکاران است.

تحلیل زمانی حساب‌ های دریافتنی

روشی برای برآورد مطالبات مشکوک الوصول از طریق مدت زمانی که سررسید آنها گذشته است.

اسناد پرداختنی ( Note payable )

اسناد پرداختنی به انگلیسی Note payable ترجمه شده و به اسناد تجاری که از سوی مؤسسه به واسطۀ دریافت کالا یا خدمات صادر شده است گفته می شود.

اسناد دریافتنی ( Note receivable )

اسناد دریافتنی در انگلیسی یعنی Note receivable و به سندی که از طرف حساب تجاری یا غیر تجاری دریافت و در تاریخ مندرج آن وصول خواهد شد گفته می شود.

تنزیل یک سند دریافتنی

فروش یک سند دریافتنی قبل از تاریخ سررسید.

واخواست سند

سرباز زدن بدهکار از پرداخت یک سند دریافتنی در سررسید را واخواست سند گویند. گاهی اوقات به آن نکول سند نیز گفته می‌شود.

استهلاک ( Depreciation )

استهلاک به انگلیسی یعنی Depreciation و در اصطلاحات حسابداری عواملی مانند گذشت زمان، فرسودگی و فرسایش موجب کاهش ارزش دارایی های ثابت می شوند و به تدریج داراییهای ثابت کارایی خودرا از دست می دهند. این کاهش ارزش دارایی ثابت را استهلاک میگویند.

استهلاک انباشته ( Accumulated Depreciation )

استهلاک انباشته به انگلیسی یعنی Accumulated Depreciation، و کل مبلغی است که شرکت دارایی‌های خود را مستهلک کرده است.

تمام دارائی های ثابت به استثنای زمین، مستهلک می شود. یعنی از عمر مفید آن کاسته می شود. در واقع دارائی های ثابت یک جور هزینه هست که به مرور زمان اتفاق می افتد.

برای نمونه ساختمانی که سن آن ۱۰ سال ذکر می شود یعنی از لحاظ حسابداری طی ۱۰ سال دیگر ارزشی ندارد، قیمت تمام شده از نظر حسابداری هر چه باشد تقسیم می کنند.

برای نمونه قیمت تمام شده ۱۰۰ میلیون است و مبلغ ۱۰ میلیون استهلاک آن هست و زمانی که تقسیم بر ۱۰ می شود؛ سال آخر دیگر هیچ ارزشی ندارد.

دفتر روزنامه ( Journal )

دفتر روزنامه به انگلیسی Journal ترجمه می شود.

برای ثبت اطلاعات حسابداری دفاتر رسمی یا قانونی و غیر رسمی یا کمکی وجود دارند. دفتر روزنامه از جمله دفاتر قانونی است که تهیه آنها اجباری است. پس از اینکه رویدادهای مالی در ســند حســابداری ثبت شــد باید در دفتر روزنامه نیز ثبت گردد این دفتر دارای انواع مختلفی است که می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر وارد صفحه شوید.

دفتر روزنامه پرداخت ‌های نقدی

دفتر روزنامه مخصوصی که برای ثبت پرداخت‌های نقدی از طریق چک، مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

دفتر روزنامه دریافت ‌های نقدی

دفتر روزنامه مخصوصی که برای ثبت دریافت‌ های نقدی مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

دفتر روزنامه اختصاصی

یک دفتر روزنامه حسابداری برای ثبت نوع خاصی از مبادلات.

دفتر روزنامه عمومی

دفتر روزنامه ای که برای ثبت مبادلاتی که نمی توان آنها را در دفاتر روزنامه اختصاصی ثبت کرد، مورد استفاده قرار می گیرد.

دفتر روزنامه خرید

دفتر مخصوصی که برای ثبت تمامی خرید های کالا، ملزومات و سایر دارایی‌ها به صورت نسیه استفاده می ‌شود.

دفتر روزنامه فروش

دفتر مخصوصی که برای ثبت فروش ‌های نسیه مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

دفتر کل ( General ledger )

دفتر کل به انگلیسی General ledger ترجمه می شود.

دفتر کل جهت ثبت عملیاتی که از دیدگاه علم حسابداری دارای بار مالی است با فواصل بیشتری نسبت به فاصله ثبت رویدادها در دفتر روزنامه ایجاد شده.

به عنوان نمونه : حساب موجودی نقد ( وجوه نقد ) در یک سرفصل و از صفحه ۱ تا صفحه … نوشته شده‌ است و ترتیب نگارش حساب ‌ها در دفتر نیز به همان ترتیبی است که حساب‌ها در ترازنامه قرار می‌ گیرند.

تراز آزمایشی ( Trial balance )

تراز آزمایشی به انگلیسی یعنی Trial balance.

تراز آزمایشی یکی از مفاهیم دیگری در اصطلاحات حسابداری و مدیریت امور مالی کسب و کارها است که البته از اهمیت زیادی برای بررسی وضعیت کسب و کارها نیز برخوردار است.

تراز آزمایشی فهرستی از نام و مانده حساب های دفتر کل است که اغلب در پایان ماه های مختلف تهیه می شود تا توازن مانده حساب های دفتر کل مورد آزمون قرار گیرد.

به کمک تراز آزمایشی می توان حساب های دفتر کل را به اطمینان کامل برای تهیه صورت های مالی مورد استفاده قرار داد، اما در صورتی که در تراز آزمایشی مشخص شود توازن مانده حساب های دفتر کل برقرار نیست، نمی توان بر اساس آن صورت های مالی صحیح و دقیقی تهیه کرد.

 

ترازنامه ( Balance sheet )

ترازنامه به انگلیسی یعنی Balance sheet.

ترازنامه گزارشی از دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام یک شرکت در یک زمان مشخص است و مبنایی برای محاسبه‌ی نرخ‌ های بازگشت و ارزیابی ساختار سرمایه‌ ای شرکت به شمار می‌ رود. در واقع ترازنامه یک صورت مالی است که تصویری لحظه‌ای از دارایی‌ ها و دیون یک شرکت و میزان سرمایه ‌گذاری سهام‌ داران را به نمایش می‌ گذارد.

چرخه حسابداری ( Accounting cycle )

چرخه حسابداری به انگلیسی یعنی Accounting cycle و در اصطلاحات حسابداری به عملیات مربوط به ارزیابی عملکرد در هر سال مالی و بررسی وضعیت مالی در پایان سال مالی از جمع آوری اسناد تا تهیه تراز آزمایش اختتامیه گفته می شود.

بستن حساب ‌های موقت

یکی از مراحل چرخه حسابداری در پایان دوره مالی که حساب ‌ها را برای ثبت مبادلات در دوره مالی آتی آماده می‌سازد.

این مرحله شامل انجام ثبت‌ های بستن کلیه حساب‌های درآمد، هزینه و برداشت در دفتر روزنامه و نقل آنها به دفتر کل است. بعد از انجام ثبت‌های بستن و نقل آنها به دفتر کل، مانده حساب‌های درآمد، هزینه و برداشت به صفر می ‌رسد.

ثبت‌ های بستن

ثبت ‌هایی که موجب نقل مانده حساب‌ های درآمد، هزینه و برداشت از حساب ‌های مربوط به خود به حساب سرمایه می‌شود.

چرخه عملیات ( operating cycle )

چرخه عملیات به انگلیسی operating cycle و در اصطلاحات حسابداری به مدت زمانی که پول برای کالا و خدمات پرداخت م ی‌شود و این کالا و خدمات به مشتریان ارائه و در ازای آن وجوه نقد دریافت می ‌شود گفته خواهد شد.

حسابرسی ( Auditing )

حسابرسی در انگلیسی به معنی Auditing می باشد.

حسابرسی یا AUDIT در معنا یعنی بازرسی جستجوگرانه کلیه مدارک و اسناد حسابداری به منظور کشف تقلب و اشتباه. این موضوع با بررسی گزارشات مالی یک شرکت یعنی هر آن چه که شرکت در طی یک دوره زمانی ثبت نموده انجام می شود. باید بدانید که این گزارش را فردی بررسی می‌ نماید که به شرکت هیچ گونه وابستگی نداشته باشد.

حسابداری مدیریت ( Managerial accounting )

حسابداری مدیریت به انگلیسی یعنی(Managerial accounting.

حتما می‌دانید که در یک موسسه، شرکت و کسب و کار، تصمیماتی که توسط مدیران گرفته می ‌شود نود درصد آینده آن مجموعه را مشخص می‌ کند. بنابراین باید بیشترین دقت در انجام این تصمیم گیری ها اعمال شود. این تصمیمات معمولا با استفاده از استراتژی های خاص مدیریتی گرفته می‌ شود و مدیران، پیش از نهایی کردن تصمیمات نیاز دارند تا تمام اطلاعات مربوطه را در دست داشته باشند.

در مورد امور مالی، کسی که گزارشات را با ریز جزئیات به مدیران ارائه می‌دهد حسابدار مدیریت نام دارد. این شخص تمام اطلاعات را دریافت، پردازش و گزارش می‌دهد.

حسابداری بر مبنای تعهدی ( Accrual Basis accounting )

حسابداری بر مبنای تعهدی در انگلیسی یعنی Accrual Basis accounting، که در این نوع حسابداری درآمدها در زمان انجام خدمات یا فروش کالا و هزینه‌ ها نیز در زمان دریافت کالا یا خدمات و ایجاد تعهد در حساب ‌ها منظور می‌شوند.

حسابداری بر مبنای نقدی یا حسابداری نقدی ( cash-basis accounting )

حسابداری نقدی به انگلیسی یعنی cash-basis accounting.

در این نوع حسابداری درآمدها و هزینه ها زمانی ثبت می ‌شوند که وجه نقد دریافت یا پرداخت شده باشد. بنابراین درآمد تنها زمانی ثبت می‌شود که از مشتری، برای فروش محصول یا خدمت وجه نقد دریافت شده باشد و هزینه تنها زمانی ثبت می ‌شود که وجه آنها به صورت نقد پرداخت شده باشد.

شرکت سهامی ( Corporation )

شرکت سهامی به انگلیسی Joint-stock company و یا Corporation در اصطلاح حسابداری، شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می ‌شود و سرمایه آن متشکل از سهام هم ‌ارزش یا تعداد یکسان سهام است.

بر اساس ماده ۱ اصلاحی قانون تجارت ایران مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، شرکت سهامی یعنی شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

سهامدار ( Shareholder )

سهامدار به انگلیسی یعنی Shareholder، و به هر شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مانند یک شرکت) گفته می ‌شود، که از نظر قانونی مالک بخشی از سهام ( برگه سهام ) در یک شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باشد.

شرکت تضامنی ( general partnership )

شرکت تضامنی به انگلیسی یعنی general partnership و به شرکتی گفته می شود که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل شده و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد٬ هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض هستند. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت در نام شرکت آمده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود.

واحد جداگانه حسابداری

یک سازمان یا بخشی از یک سازمان که از نقطه نظر حسابداری به عنوان یک واحد اقتصادی جدا از سایر سازمان‌ها و افراد است.

واحد جداگانه حسابداری مهمترین مفهوم حسابداری است.

واحدهای تک مالکی

یک واحد تجاری با یک مالک.

مبادله ( Exchange )

مبادله به انگلیسی یعنی Exchange و رویدادی است که هم وضعیت مالی یک واحد تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم برای ثبت حسابداری قابل اتکا است.

نمودار حساب ‌ها

فهرستی از تمامی حساب‌ها و شماره آنها در دفتر کل.

حساب متقابل ( Mutual account )

حساب متقابل در انگلیسی یعنی Mutual account.

در مفاهیم حسابداری و در تعریف کدینگ حسابداری برخی از حساب ها هستند که دارای حساب کاهنده می باشند و به این حساب کاهنده، حساب متقابل گفته می شود.

به عنوان مثال حساب دارایی ثابت دارای حساب کاهنده ایی به نام استهلاک انباشته است. یا حساب های دریافتنی دارای حساب کاهنده ایی به نام مطالبات مشکوک الوصول است.

حساب موقت یا اسمی

حساب‌های درآمد و هزینه را با توجه به اینکه به یک دوره معین مربوط و در پایان دوره بسته می‌شوند، اصطلاحا حساب موقت یا اسمی می‌ نامند.

در واحدهای تک مالکی، حساب برداشت نیز یک حساب موقت است.

حساب دائمی ( real account )

حساب دائمی به انگلیسی یعنی real account و در اصطلاح های حسابداری به مانده برخی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی به دوره بعد منتقل می شود آنها حسابهای دائمی می گویند.

کلیه حسابهای قابل درج در ترازنامه یعنی دارایی، بدهی و سرمایه مالک جزو حساب های دائمی به شمار می آیند. بنابراین تمام حساب های که مستقیماً در ترازنامه انعکاس می یابند حسابهای دائمی هستند. به حسابهای دائمی حسابهای ترازنامه ای نیز گفته می شود.

حساب کنترل

حسابی که مانده آن در دفتر کل برابر با مجموع مانده‌ های گروهی از حساب‌ های مشابه در دفتر معین است.

حسابداری ارزی

حسابداری ارزی به انگلیسی Currency accounting اصطلاحی است که ارز مورد استفاده یک بنگاه را برای ثبت کلیه معاملات و صورت های مالی آنها تعریف می‌ کند. ارز حسابداری می‌تواند متفاوت از پولی باشد که در آن شرکت محصولات خود را می ‌فروشد.

 

حسابداری انبار

در واقع حسابداری انبار به انگلیسی Store Accounting یا Accounting Stock به مجموعه عملیاتی که جهت مشخص کردن قیمت موجودی انبار انجام می شود گفته می شود.

 

حساب معین

حساب معین که در انگلیسی با عنوان subsidiary accounts شناخته می شود، به معنی گزارش ریز حساب ها جهت گزارش دهی درون سازمانی می باشد. برای روشن شدن این مفهموم می بایست به توضیحات زیر توجه کنید.

با توجه به توضیحات بالا، از آنجا که افراد درون سازمان بیشتر نیاز به گزارشات جزئی تر دارند، حسابداران برای ارائه گزارش ها به افراد درون سازمانی عموما گزارش در سطح معین ارائه می نماید. یعنی وقتی حسابی بصورت ریز یا جزء ارئه می شود در واقع معین حساب گزارش شده است.

 

حساب تفصیلی

به طور کلی در تعریف حساب تفصیلی باید گفت که هر بنگاه اقتصادی برای بررسی نتایج فعالیت‌های خود در دوره های مختلف نیاز دارد تا نتیجه مالی فعالیت‌هایش را به صورت دقیق همراه با ریز جزئیات ثبت کند معمولاً فعالیت یک بنگاه اقتصادی از نظر مالی دو نتیجه دارد، که شامل درآمد و هزینه است.

اما این سرفصل‌ها کلی هستند و لازم است و اطلاعات دقیق‌تری جهت استفاده مدیران با آنها ارائه شود به همین منظور حسابها به جزئی ترین شکل ممکن تعریف می شود و در حسابداری اصطلاحاً به آنها حساب تفصیلی می گویند.

 

حسابهای انتظامی

منظور از حسابهای انتظامی حساب هایی هستند که جهت نگهداری اطلاعات مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی کاربرد دارد و هدف از آن‌ها ایجاد شفافیت هرچه بیشتر برای برخی از رویدادهای مالی در گذشته حال و آینده است.

به عنوان مثال نگهداری اطلاعات مربوط به اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران که می‌تواند میزان برخی تعهدات ممکن در آینده را شفاف تر کند.

 

حسابداری اموال

حسابداری اموال شامل اموال و تجهیزات و ماشین آلاتی است، که دارایی ثابت یک مجموعه هستند. که برای یک دوره بلند مدت خریداری می‌شوند و در اثر استفاده به تدریج مستهلک شده و به دلیل عدم بازدهی از رده خارج می‌شوند تا دارایی های جدیدی جایگزین آن ها شوند، از این رو هر یک از سازمان ها با استفاده از حسابداری اموال می توانند از میزان مخارج این وسایل و تجهیزات اطلاع داشته باشند.

 

حسابداری حقوق و دستمزد

معال انگلیسی حسابداری حقوق و دستمزد Payroll accounting بوده و منظور از آن محاسبه دقیق پرداخت هزینه ای است که بابت فعالیت های کارکنان در هر شرکت یا بنگاه اقتصادی پرداخت می گردد. هزینه حقوق و دستمزد بیانگر سهم نیروی کار (کارگر، کارمند) در تولید محصولات یا ارائه خدمات است.

.

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی به انگلیسی cost accounting و در اصطلاح حسابداری از شاخه های علم حسابداری می ‌باشد.

از این نوع از حسابداری برای ارزیابی جهت ساخت کالاها به منظور کاهش هزینه ها و همچنین کنترل موجودی و تصمیم گیری دقیق در نحوه قیمت گذاری در تولید استفاده می شود.

 

حسابداری بهای تمام شده

حسابداری بهای تمام شده، نام زیر شاخه ای از حسابداری است که در آن وظایفی مانند جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه ها، محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات و ارائه روش های کاهش بهای تمام شده تولیدات انجام می‌گیرند. این فعالیت ها به وسیله تجزیه و تحلیل گزارشات و بررسی شیوه های تولید است.

درواقع حسابداری بهای تمام شده، حسابداری مدیریت و بخشی از حسابداری مالی که مرتبط با هزینه یابی خدمات یا محصولات است را شامل می‌شود.

حسابداری بیمه

همانطور که از نام این حسابداری مشخص است، حسابداری بیمه مربوط به بیمه دارایی ها، اعضا خانواده، کسب و کار و … است.

همانطور که میدانید بیمه یک روش سرمایه گذاری است و در واقع شما برای سرمایه گذار در این مقوله نیازمند کارشناسی هستید که به حسابداری بیمه مسلط باشد. در واقع یک حسابدار بیمه به شما می گوید که چگونه باید برای بیمه دارایی های خود سرمایه گذاری نمایید.

 

حسابداری فروش

حسابداری فروش به کلیه عملیات حسابداری مرتبط با فروش کالا و برگشت فروش کالا اطلاق می گردد که در طی این عملیات حسابداری، اسناد فروش و برگشت از فروش مرتبط،دسته بندی و تبدیل به سند حسابداری می گردد.

حسابداری فروش وظیفه کنترل اطلاعات فروش اعم از کالا و خدمات و تبدیل این اطلاعات به گزارش های قابل فهم به ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی رابه عهده دارد.

 

حسابداری بازرگانی

کنترل حساب‌های مالی یک شرکت و ارائه گزارشات مالی به منظور شفاف‌سازی وضعیت گردش مالی و حساب‌های شرکت کاری است که حسابدار بازرگانی باید انجام دهد و حسابدار بازرگانی علاوه‌ بر تهیه این گزارشات باید برروی ثبت اسناد و بایگانی آن‌ها، کار با ماشین‌های اداری، نحوه انجام امور بانکی و بیمه و مالیاتی، قوانین گمرک، قوانین تجارت ایران با کشورهای مختلف و قوانین حاکم بر بورس و اوراق بهادار تسلط کافی داشته باشد.

 

حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی یکی از روشهای حسابداری است که به جای صورتهای مالی عمومی روی مالیات تمرکز می کند.

هدف از یادگیری حسابداری مالیاتی این است که حسابدار مالیاتی بتواند مسائل مربوط به امور مالیاتی و امور حقوق و دستمزد شرکتها را به صورت کاملاً حرفه‌ای انجام دهد.

 

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده یک نوع مالیات غیر مستقیم است که مصرف ‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می ‌پردازد و دریافت ‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌ کننده محسوب نمی‌ شود، اینست که او حق دارد کل مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی خود را از کل مالیات بر ارزش افزوده ‌های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

 

ثبت معکوس ( Reversing Entries )

ثبت معکوس به انگلیسی یعنی Reversing Entries و در اصطلاح حسابداری ثبتی است که موجب تعویض بدهکار و بستانکار ثبت تعدیلی دوره قبل می ‌شود. تاریخ انجام ثبت معکوس در اولین روز دوره بعد از انجام ثبت‌های تعدیلی است.

کاربرگ ( worksheet )

کاربرگ به انگلیسی یعنی worksheet و اصطلاحا یک فرم چند ستونی که کمکی برای تهیه صورت‌های مالی از طریق تراز آزمایشی است.

معمولا حسابدارها در عمل قبل از اینکه حساب ‌ها را ببندند، صورت‌ های مالی را تهیه می‌کنند. برای همین ابتدا از فرمی به عنوان پیش‌نویس برای انجام اصلاحات پایان دوره و بستن حساب‌ ها و اطمینان از صحت کار خود استفاده می ‌کنند که به آن کاربرگ می ‌گویند.

کاربرگ گسترده

یک برنامه کامپیوتری که اطلاعات را به وسیله فرمول به یکدیگر مرتبط می ‌سازد.

کدینگ کالا در حسابداری

کدینگ کالا را می‌توان معادل سازی بخشی از اطلاعات مربوط به یک کالا با یک کد دانست. کدینگ کالا باعث می‌شود به جای به کاربردن مجموعه ای از اطلاعات کالا، کد کالا در تراکنش‌های مربوط به کالا استفاده شود.

کد کالا رشته ای است با تعداد کاراکتر مشخص از اعداد یا حروف که به صورت سریالی یا کد بی‌معنا یا مفهومی به صورت کد با معنا یا ترکیبی از هر دو ایجاد می‌شود.

 

گردش موجودی کالا ( Inventory turnover )

گردش موجودی کالا به انگلیسی یعنی Inventory turnover و در اصطلاح حسابداری نسبتی است، که نشان می‌دهد موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه مشخص، (مانند یک سال مالی) چند بار بفروش رسیده و جایگزین شده ‌است.

سیستم ادواری موجودی کالا

روش از حسابداری کالا، که در آن موجودی کالا و بهای آن در طی یک دوره در هیچ حسابی ثبت نمی گردد و در طول دوره مالی گردش ندارد و در پایان سال با شمارش کالا و ارزش گذاری ( بر مبنای روش های گردش بهای تمام شده) به عنوان موجودی پایان دوره همان سال و موجودی اول دوره سال بعد در حساب و ترازنامه ثبت می گردد.

به عبارت دیگر مبلغ موجودی کالا در اول دوره حذف می گردد و مبلغ موجودی کالای پایان دوره در این حساب بدهکار می شود.

سیستم دائمی موجودی کالا

روش از حسابداری کالا، که در آن موجودی کالا در هر فرایند خرید و فروش بدهکار و بستانکار می شود و بها و مقدار آن درحساب موجودی ثبت می گردد.

در حساب موجودی کالا در صورتی که موجودی افزایش یابد مانند خرید یا برگشت از فروش و یا کاهش آن بصورت فروش و برگشت از خرید در حساب ثبت می گردد و بنا براین بطور مستمر و دائمی گردش در دفاتر ثبت می گردد.

مانده موجودی کالا در هر زمان مانده را بطور دقیق نشان می دهد.

سیستم اطلاعاتی حسابداری

سیستم حسابداری، شبکه ای از اجزاء به هم پیوسته ای است که تراکنش های مالی یک مجموعه را به صورت گزارش ارائه می‌دهد.

سیستم حسابداری شامل تمام فعالیت های جمع آوری اطلاعات مالی است که پس از پردازش کردن این اطلاعات، گزارش هایی به تصمیم گیرندگان مجموعه ارائه می‌دهد که در تصمیم گیری ها به این مدیران جهت دهد. این گزارش های ارائه شده می‌توانند بسیار ساده و در چند صفحه راهنما خلاصه شوند و یا می‌توانند بسیار پیچیده و گسترده باشند.

 

پردازش دسته ‌ای

حسابداری کامپیوتری برای گروه یا دسته ‌ای از مبادلات مشابه.

برنامه بانک اطلاعاتی

برنامه کامپیوتری که از آن برای تهیه انواع گزارش ‌هایی به صورت خودکار استفاده می ‌شود.

نسبت سریع

نسبت مجموع وجوه نقد بعلاوه سرمایه ‌گذاری کوتاه مدت بعلاوه خالص حساب ‌های دریافتنی به مجموع بدهی‌ های جاری.

این نسبت بیان می‌کند که آیا می ‌توان بدهی ‌های جاری را بلافاصله و به تدریج که سررسید آنها فرا می‌ رسد، پرداخت نمود یا خیر؟ این نسبت را گاهی اوقات نسبت آنی نیز می‌ نامند.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

یک حساب متقابل برای حساب ‌های دریافتنی که نشان‌ دهنده بخشی از حساب‌های دریافتنی است که انتظار نمی ‌رود وصول شود. گاهی اوقات به آن ذخیره مطالبات لاوصول نیز گفته می ‌شود.

متوسط دوره وصول مطالبات

متوسط دوره وصول مطالبات، نسبت میانگین حساب‌ های دریافتنی به فروش روزانه است. این نسبت بیانگر این موضوع است که متوسط مطالبات در چند روز وصول می‌شود.

درصدی از فروش

روشی برای برآورد مطالبات مشکوک الوصول با استفاده از درصدی از فروش خالص نسیه یا فروش خالص.

روش ذخیره گیری

روشی برای ثبت مطالبات سوخت شده بر مبنای تخمین، قبل از تعیین میزان واقعی مطالبات سوخت شده.

روش حذف مستقیم

یک روش حسابداری برای مطالبات سوخت شده که در آن واحد تجاری به انتظار می‌نشیند تا پس از سوخت حساب‌ های دریافتنی آن را در دفاتر ثبت کند.

بهره

پولی که وام ‌گیرنده از بابت استفاده کردن از پول ‌های وام‌ دهنده به او پرداخت می ‌کند را بهره می ‌گویند. به بیان دیگر، «بهره» بهای پول وام گرفته شده ‌است.

نرخ بهره

درصدی است که برای محاسبه مبلغ بهره در مبلغ اصل ضرب می ‌شود.

دوره بهره

دوره زمانی که بهره در آن محاسبه می ‌شود. این دوره از روز صدور سند شروع و تا تاریخ سررسید بطول می ‌انجامد.

تاریخ سررسید

تاریخی که باید اصل و بهره استرداد شود.

ارزش سررسید

جمع اصل و بهره در سررسید یک سند.

مزد

معدل انگلیسی مزد wage بوده و در اصطلاح حسابداری و طبق ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابـل انجـام کـار بـه کـارگر پرداخت می‌شود.

 

نرم افزار حسابداری تحت وب

نرم افزار حسابداری تحت وب به انگلیسی Web accounting software ابزارهایی هستند که برای کار کردن با آن ها باید به اینترنت متصل باشیم و تمامی حساب ها، درآمد ها، هزینه ها و … را در آن ها ثبت و محاسبات تجاری لازم را روی آن ها پیاده سازی ‌کنیم.

استفاده از این نرم افزارهای تحت وب، دارای یک مزیت مهم است، و آن این است که سبب می ‌شود همواره مستقل از زمان و مکان به حساب های خود دسترسی داشته باشیم و بتوانیم کارهای خود را سریع و بی دردسر انجام دهیم.

 

استاندارد حسابداری

معادل انگلیسی استاندار حسابداری Accounting standard بوده و اصطلاحا به مجموعه ای از اصول، استاندارد ها و رویه های مشترک است که بنیان و اساس سیاست های حسابداری مالی و روش های حسابداری را تعیین می‌کند گفته می شود.

این استاندارد ها مقرراتی که بر چگونگی انجام کار حسابداری حاکم است را تعیین می‌کنند و در واقع محدوده فعالیت حسابداران را مشخص خواهند کرد. مطابق بودن حسابداری با این استانداردها بر هر چه واضح تر شدن گزارشات مالی کمک می‌کند.

 

شغل حسابداری

شغل حسابداری به انگلیسی معادل accountant یا accountant job بوده و در اصطلاحات حسابداری یعنی شغلی که متصدی آن باید بتواند صورت سود و زیان شرکت را تهیه و گزارش کند، همچنین به خوبی فرمول های حسابداری حقوق و دستمزد را بلد باشد تا بتواند حقوق پرسنل را به‌خوبی محاسبه کند.

همچنین از وظایف روزانه برای حسابداران پر کردن دفتر روزنامه و یا ثبت نام نرم افزارهای حسابداری به صورت روزانه صحبت کرد صادر شدن چک سفته و سایر برگه های دارای اعتبار و پیگیری مهر و امضا و زمان پرداخت و یا وصول شدن آنها نیز از دیگر وظایف حسابداران است.

 

رشته حسابداری

علم حسابداری در واقع مانند یک سیستم منظم است که در آن عملیات جمع‌آوری طبقه‌بندی ثبت اطلاعات و خلاصه کردن آنها همچنین تهیه گزارش‌های مالی و صورت حساب های حسابداری در شکل های مختلف انجام می گیرد تا افرادی که در سازمان‌های مختلف مثل بانک ها و غیره هستند بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

کسی که در رشته حسابداری به صورت متخصص آموزش دیده باشد می‌تواند در آینده مدیر یک سازمان یا یک شرکت بشود و به آن شرکت این ایده را بدهد که منابع را چگونه ارزیابی کنند و سرمایه گذاری کنند تا بتوانند بهترین نتیجه را داشته باشند. در واقع حسابدار یک شغل خدماتی است که وظیفه آن حسابدار، فراهم کردن اطلاعات کمی از موارد مالی است که این اطلاعاتی که حسابدار در اختیار بقیه قرار می دهد می تواند تاثیر مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد.

 

نرم افزار هلو

هلو یک نرم افزار حسابداری ایرانی می باشد که در نوع خودش بی نظیر بوده و تقریبا استفاده فروشگاهی داشته و برای کارهای سنگین و حرفه ای حسابداری طراحی شده و دارای امکانات زیاد و جالبی می باشد.

شاید بتوان گفت از مهم ترین دلایل محبوبیت برنامه هلو برقراری ارتباط با کاربران غیر حسابدار می باشد. چرا که در عین قدرت و توانایی انجام امور سنگین و حرفه ای حسابداری، کار کردن با آن بسیار ساده و لذت بخش است. از این روی هلو توانسته ارتباط خوب و موثری با جامعه خارج از متخصصین حسابداری برقرار نماید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *